Framgångsrikt granskade

Alla skolor granskas av Skolinspektionen. Traditionellt sätt har de fristående skolornas huvudmän (ca 700 st) granskats hårdare och mer frekvent än de kommunala skolorna (ca 300 st), så att granskas av Skolinspektionen på olika sätt är en naturlig del av vad som händer för en fristående skola. Nedan kan du läsa några rader om vad…

Nu laddar vi för besöksdagar

Äntligen kan vi inbjuda till Besöksdagar på Småskolan & Eraskolan.Pandemin börjar stilla sig och vi kan äntligen bjuda in våra föräldrar att komma på besök och få en glimt av både lärandet och varandet.Olika klasser har löst det hela på olika sätt. Huvudparten kommer att genomföras under #friskoleveckan, vecka 14, medan några klasser genomför det…

Utprovningsskola

Småskolan & Eraskolan har under många år varit referens och utprovningsskola. Vi var exempelvis med bland de första som utprovade det nationella testmaterialet för förskoleklass och var även initial testpilot inför Skolverkets arbete med digitala nationella prov. Våren 2021 var vi med i utvecklingsarbetet av Skolinspektionens nationella skolenkät. I vår (2022) så är vi nu…

Bygget rullar på

Sedan första spadtaget i början på hösten har vårt bygge rullat på. Just nu är fokus på den nya huvudbyggnaden där vi bland annat kommer att rymma en mängd klassrum och specialsalar. 5300 ton jord och fin sand har lyfts undan för att skapa källarvåningen. När detta skrivs så är källarvåningen klar och vi inväntar…

Mer om vårt (uppskattade) trygghetsarbete under Covid-19

I en nyhetsartikel uppmärksammade tidningen Östgöta Correspondenten vårt proaktiva arbete för att skapa en trygg vardag för våra elever (och deras familjer) och personal. Nyhetsvinkeln från reportern Jenny Eriksen var negativ till detta arbete. Efter artikeln har vi fått motta omfattande uppmuntran och support för våra skolors trygghetsarbete under pandemin. Det är med stor glädje…

Nationell referensgrupp kring Covid

Såväl Utbildningsdepartementet, med utbildningsminister Anna Ekström i spetsen, som Folkhälsomyndigheten behöver underlag för sitt vidare arbete med skolfrågor under Covid-19. Därför har det nu startas upp arbete i en referensgrupp för mer än 1000 fristående skolor i Sverige. Småskolan & Eraskolan är glada att ha blivit utvalda för att tillsammans med ett mindre antal skolhuvudmän…