Hos Småskolan är en välutbildad och engagerad personal utgångspunkten. Detta är för oss en självklarhet.

Lika självklart är att vi arbetar med en modern pedagogik, anpassad för dagens barn och dagens värld. Småskolan kombinerar väletablerade pedagogiska idéer från olika traditioner med vår samtids viktigaste rön och formar genom detta en modern pedagogik för dagens elever. Hos oss får Ditt barn en gedigen skriv-, läs- och räkne-introduktion, som skapar ett fundament för allt annat lärande under den fortsatta skolgången.