På denna sida hittar du en mängd nyttiga länkar till olika dokument och blanketter.

All skolverksamhet regleras av en mängd styrdokument, nationella och lokala. På denna sida finner ni direktlänkar till de nationella samt länkar till olika dokument som gäller jus Småskolans och Eraskolans verksamheter.

Saknar du något länk?
Tveka inte att höra av Dig!
info@smaskolan.se

NATIONELLA STYRDOKUMENT:
Skollagen
Läroplanen, Lgr11

LOKALA DOKUMENT:
Policy för ledighet – ledighetsansökan
Ledighetsansökan – blankett
Ordningsregler
Rutin för utveckling och återkoppling (klagomålsrutin)
Rutin för utveckling och återkoppling (klagomålsrutin) – blankett
Rutin vid magsjuka, diarré och/eller kräkning
Plan för arbetet mot diskriminering och kränkande behandlingg (2018-2 webbdokument)

ANDRA VIKTIGA LÄNKAR:
Skolverket (styr, stödjer och utvärderar vårt arbete)
Skolinspektionen (kontrollerar att vi följer lagar och bestämmelser)
Hantering av personuppgifter (Dataskyddsförordningen/GDPR)

FÖRSÄKRINGAR:
Försäkringsbesked
Skadeanmälan (webbformulär)
   (Kontaktsnummer, Protector: 08-410 637 00

MÖTESANTECKNINGAR FRÅN FÖRÄLDRARÅD:
Mötesanteckningar – Föräldrarådet 2020-11-23
Mötesanteckningar – Föräldrarådet 2020-03-12