Varje år genomför Småskolan en skolmusikal med alla elever tillsammans. Detta är mycket uppskattade tillfällen då föräldrar och anhöriga ges möjlighet att få se och höra sina barn på scenen.

Att arbeta i musikalform är en arbetsform som ger kulturella upplevelser för varje deltagare. Vinsterna med arbetet är dock långt mycket större. Att få ses och höras, att få stå på scenen, ger många barn en skjuts när det gäller självkänslan. Att se och höra – att arbeta många tillsammans i ett stort projekt ger också eleverna möjligheten att “på riktigt” träna i att ge andra uppmärksamhet och vara del i en stor grupprocess.

Småskolan glädjen att i detta arbete få stöd från Statens Kulturråd, inom ramen för Skapande skola-satsningen. Genom detta ges Småskolan möjlighet att vidareutveckla musikalarbetet i samarbete med olika kulturutövare. Att tilldelas Skapande skola-stöd har gjort att Småskolan kunnat vidareutveckla musikalformen som arbetssätt, inte minst ur ett kulturutövarperspektiv där såväl drama som dans och musik kunnat lyftas.

För mer information:
Skapande skola/Statens Kulturråd
Handlingsplan för Skapande skola på Småskolan