På Småskolan & Eraskolan vill vi alltid vidareutveckla våra verksamheter. Därför tar vi gärna emot dina utvecklingsförslag, synpunkter och klagomål. Detta är en del av vårt systematiska kvalitetsarbete som är ständigt pågående.

Den enklaste vägen att framföra idéer, åsikter och synpunkter är att samtala med lärare, rektor eller annan personal direkt. På det sättet kan du få svar direkt ifrån den eller de som berörs av din synpunkt eller ditt klagomål.

Du kan också önska lämna in dina idéer, synpunkter och/eller klagomål i skriftlig form. Det går utmärkt att mejla dessa till info@smaskolan.se eller att skicka in dem genom att fylla i vårt webbformulär nedan. Vill du hellre göra det i traditionell skriftlig form så går det givetvis bra också. Läs mer i vår Rutin för utveckling och återkoppling (klagomålsrutin) för vidare lotsning och kontaktinformation. Väljer du att mejla eller skicka in vårt webbformulär så innebär det också ett samtycke till att Småskolan Pedagogik registrerar och behandlar aktuella personuppgifter, i den mån ärendet har behov av detta. Vänligen märk ditt mejl med “Anonymt” i titelraden om innehållet önskas behandlat anonymt, även vid mejlkontakt.

Rutin för utveckling och återkoppling (klagomålsrutin) – blankett för inlämnande av synpunkter (rutin för utveckling och återkoppling – klagomålsrutin).