Överväger du/ni att låta Småskolan bli ert val för ert barn?
Nedan har vi försökt sammanställa information kring punkter som vi tycker är särskilt viktiga och sätter dem i relation till andra utbildningsgivare i vårt område. Vi hoppas att du/ni hittar det du/ni behöver här. Saknas något så bistår vi gärna med mer information. Enklast nås vi på info@smaskolan.se.

Mindre klasser
Idag styrs mycket i vårt samhälle av ekonomer. Ekonomi är viktigt även för Småskolan, men vi tror oss prioritera våra ekonomiska resurser annorlunda. Våra ägare skapade inte Småskolan för att få en vinstmaskin, utan för att erbjuda ett mycket starkt utbildningskoncept där många års praktisk erfarenhet av svensk skola renodlats till en pedagogisk idé. Grundbulten i detta är att om klasserna är mindre så ges eleverna större möjlighet att både ses och höras och får därför mer uppmärksamhet. Elever i åldrarna 6-9 år ska inte behöva finnas i grupper om 26-32 elever. Därför sätter Småskolan ett tak på 20 elever i varje klass.

Små skolor
I samma anda som “Mindre klasser” menar vi också att en trygg elev ges bättre förutsättningar att utvecklas. Därför har Småskolan bara en klass i varje årskurs. Småskolan erbjuder tillsammans med syskonskolan Eraskolan klasserna F-6. I Småskolans närområde finns andra aktörer som satsar mer på stordrift och/eller många olika åldrar på samma ställe (t ex F-9 skolor. Skolor i närområdet har ca 500, 260 respektive 250 elevplatser). Vi menar att det är tryggare för en ung elev att finnas på en liten skola där eleverna är mer åldershomogena.

Läroplan och styrdokument
Småskolan arbetar uteslutande efter LGr11 och dess kursplaner, utan tillägg, alltså som vilken annan “vanlig” skola som helst. Precis som alla andra skolor har vi också lokala dokument som mer tydligt talar om hur LGr11 uttolkas på vår skola och hur vi systematiskt kvalitetsutvecklar verksamheten.

Modern pedagogik
Enkelt uttryck kan Småskolans pedagogiska fundament sägas bestå av två delar:
– Välbeprövade pedagogiska koncept från skilda traditioner
– Nyare forskningsrön.
Att inte vara låst i en pedagogisk tradition ger möjligheten att anpassa pedagogiken runt eleverna. Läroplanen påtalar med tydlighet att anpassningar ska ske kring varje elev och att olika elever fungerar på olika sätt. Detta har Småskolan tagit fasta på.

Elev + Förälder + Skola = Ett lagarbete
Att välja Småskolan som skola för sitt eller sina barn innebär att välja en väg där barnet är viktigt och blir sett. Kombinationen av en positiv studiemiljö hemma och i skolan ger barnet stora chanser att nå goda resultat samtidigt som barnet får må bra.

Köregler och syskonförtur
Intagning till Småskolan sker strikt efter anmälans ankomsdatum till oss. Enda undantaget är syskonförtur, vilket innebär att om en sökande har annat barn inskrivet på Småskolan eller Eraskolan prioriteras denne. I övrigt alltså först till kvarn-principen. Det går bra att redan nu anmäla ditt barn till kommande årgångar.

Hoppas att du nu fått all den information som du önskar och behöver. Saknas någonting så är du varmt välkommen att höra av dig så ska vi gärna förse dig med det du behöver för att kunna ta ett välgrundat beslut.

Varmt välkommen med din anmälan!