Nytt spännande samarbete

Sveriges största aktör när det gäller testning kommer tillsammans med Småskolan & Eraskolan att genomföra ett större normeringsarbete (utprovning) för ett nytt omfattande testmaterial som ett mycket stort antal skolor kommer att använda framledes.

– På Småskolan & Eraskolan har vi stor vana av att vara med i utprövningsarbete för testning. Under många år har vi bidragit med utveckling av kommande Nationella prov, så vi ser det här som ett fint steg att få möjlighet att bidra i förberedelsearbetet för det som kommer att kunna bli ett nytt, brett, standardmaterial för testning i framtiden, säger rektor Fredrik.

75-årsjubilérande Hogrefe har lång tradition av att utveckla, anpassa och publicera psykologiska test och metoder baserade på forskning och vetenskap och är landets mest omfattande förlag för material på området.