Nytt spännande samarbete

Sveriges största aktör när det gäller testning kommer tillsammans med Småskolan & Eraskolan att genomföra ett större normeringsarbete (utprovning) för ett nytt omfattande testmaterial som ett mycket stort antal skolor kommer att använda framledes. – På Småskolan & Eraskolan har vi stor vana av att vara med i utprövningsarbete för testning. Under många år har…

Vilken fin skolstart

Så har vi kommit förbi läsårsstarten. Vardagen har infunnit sig och rutinerna börjar sitta rätt bra. Årets läsårsstart har fått präglats av trygghet och studiero. Vi har fått flera nya klasskompisar i olika klasser och dessutom en kanonfin förskoleklass. Nu ser vi fram emot läsårets alla delar, både skolvardag och alla extra händelser och högtider.

Nytt telefonnummer

Äntligen är den nya telefonlösning på plats och alla porteringar klara. Nu når du Småskolan & Eraskolans expedition (inklusive sjukanmälan) på 013-65 000.(Råkar du ringa vårt gamla nummer, 013-47 90 400, så kommer du fram till expeditionen också).

Framgångsrikt granskade

Alla skolor granskas av Skolinspektionen. Traditionellt sätt har de fristående skolornas huvudmän (ca 700 st) granskats hårdare och mer frekvent än de kommunala skolorna (ca 300 st), så att granskas av Skolinspektionen på olika sätt är en naturlig del av vad som händer för en fristående skola. Nedan kan du läsa några rader om vad…