Vilken fin skolstart

Så har vi kommit förbi läsårsstarten. Vardagen har infunnit sig och rutinerna börjar sitta rätt bra. Årets läsårsstart har fått präglats av trygghet och studiero. Vi har fått flera nya klasskompisar i olika klasser och dessutom en kanonfin förskoleklass. Nu ser vi fram emot läsårets alla delar, både skolvardag och alla extra händelser och högtider.

Nytt telefonnummer

Äntligen är den nya telefonlösning på plats och alla porteringar klara. Nu når du Småskolan & Eraskolans expedition (inklusive sjukanmälan) på 013-65 000.(Råkar du ringa vårt gamla nummer, 013-47 90 400, så kommer du fram till expeditionen också).

Framgångsrikt granskade

Alla skolor granskas av Skolinspektionen. Traditionellt sätt har de fristående skolornas huvudmän (ca 700 st) granskats hårdare och mer frekvent än de kommunala skolorna (ca 300 st), så att granskas av Skolinspektionen på olika sätt är en naturlig del av vad som händer för en fristående skola. Nedan kan du läsa några rader om vad…

Nu laddar vi för besöksdagar

Äntligen kan vi inbjuda till Besöksdagar på Småskolan & Eraskolan.Pandemin börjar stilla sig och vi kan äntligen bjuda in våra föräldrar att komma på besök och få en glimt av både lärandet och varandet.Olika klasser har löst det hela på olika sätt. Huvudparten kommer att genomföras under #friskoleveckan, vecka 14, medan några klasser genomför det…