Om du känner alla är det lättare att bli trygg. Därför vill Småskolan vara liten. En del huvudmän vill göra stora skolenheter med många klasser i samma skola. Numera är det också många skolhuvudmän som har mycket stora klasser. Vi vill göra tvärt om – med små skolor och mindre klasser, där alla känner alla, kan lugnet råda och elever både må gott och prestera bra.

Vad gör det för skillnad att tänka på detta sätt?

Låt oss ge några exempel.

Sedan 2011 är Skollagen mycket tydlig med att studiero ska råda. På våra skolor försöker vi använda ordet studiefokus istället, då studiero ibland av några uttolkat som att det ska vara knäpptyst och eleverna ska sitta i snörräta rader. Vi månar om att eleverna ska vara fokuserade på sin arbetsplats, skolan, att man jobbar på när man är i skolan för att lära sig så mycket som man kan. Detta innebär också att ge varandra ro vid olika delar av skoldagen. Vi är glada för att vi på våra skolor, Småskolan (F-2) och Eraskolan (3-6) har elever som visar varandra hänsyn och som därför låter alla olika elever lyckas bättre med sin kunskapsutveckling.

Ytterligare ett exempel är vårt intensiva arbete för att skapa en trygg skolvardag för alla elever. Om du känner dig trygg finns möjligheten att kunskapsutvecklingen går bättre. Vi har under åren arbetat intensivt för att elever ska visa varandra hänsyn och ha ett trevligt sätt som vi bemöter varandra på. På Småskolan & Eraskolan har vi framgångsrikt arbetat med antimobbningsarbete för att skapa en skolvardag utan trakasserier och utsatthet. Detta har gått så bra att vi har elever som ger oss omdömet “På vår skola finns inte mobbning“. Ett målinriktat arbete bland lärare, elever och föräldrar gör att vi idag har en skolmiljö där olikhet ryms och hänsyn visas. En bra skolvardag grundar sig i ett samförstånd och samarbete där vi särskilt lyfter fram vikten av föräldrarollen och dess ansvar att bidra för att skolan ska få vara en bra plats att vara på. Vi är mycket stolta över att Skolinspektionens Skolenkät 2019 pekar på att Småskolan & Eraskolan är mycket framgångsrika med detta arbete.


Fritids upp o ned lek - kompr