Småskolan erbjuder tillsammans med sin syskonskola Eraskolan årskurs F-6. Du kan redan idag anmäla ditt barn till kommande årskullar av förskoleklass.
Vi tar emot elever i den ordning anmälningarna kommer in till oss. Enda undantaget är syskonförtur (för Småskolan & Eraskolan tillsammans). I övrigt alltså först till kvarn-principen.

I mån av plats tar vi givetvis gärna också emot elever i årskurs 1-6. Även om det inte finns en ledig plats för dagen så tar vi gärna emot din anmälan. När vi får en ledig plats fungerar det precis som ovan, först till kvarn-principen (med enda undantaget syskonförtur).

Så här gör du:
Välj mellan att ansöka på mer traditionellt sätt genom att ladda hem en fil och fylla i eller direkt via vårt webbformulär.

Ansök med fil:
1. Ladda ner ett av följande dokument: XLS (Excel), PDF (Acrobat)
2a. XLS: Fyll i dokumentet (i din dator) och spara.
2b. PDF: Skriv ut och fyll i och skanna in.
3. Mejla in ditt dokument till anmalan@smaskolan.se
4. Vi skickar ett mottagningsbevis när vi tagit emot din anmälan.

Det går givetvis bra att ladda hem, skriva ut, fylla i för hand, skanna och mejla in till anmalan@smaskolan.se också.

Ansök med webbformulär:
1. Fyll i formuläret nedan.
2. Tryck “Skicka in ansökan”
3. Vi skickar ett mottagningsbevis när vi tagit emot din anmälan.

Hantering av personuppgifter (GDPR):
När en elev söker till Småskolan och/eller Eraskolan sparas de personuppgifter som lämnas in hos skolhuvudmannen. Syftet med vår behandling av personuppgifter är att kunna säkerställa lagstiftarens krav på varje skolhuvudman. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. De personuppgifter vi behandlar ligger exempelvis till grund för vidare kommunikation såväl med den som anmält en elev till Småskolan & Eraskolan som med exempelvis kommunen.


Småskolan & Eraskolan har en strikt policy att hantera persondatauppgifter med försiktighet och arbetar aktivt för att minimera mängden personuppgifter i det dagliga arbetet.
Personuppgiftsansvarig är Småskolan Pedagogik. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ytterligare information om de uppgifter Småskolan & Eraskolan lagrar. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via info@smaskolan.se eller kontakta vår expedition på 013-47 90 400.

ÅÅÅÅ-MM-DD-XXXX
.
Söks förskoleklass så är det normalt sett födelseåret + 6
Födoämnesallergier eller annan liknande information till skolan.