Småskolans undervisning har två speciella områden som vi lyfter fram.

Vi ser dem som profileringar och inte som profiler, vilket vi menar inte ger en lika hård styrning av innehållet. Större möjligheter för Småskolans lärare att vara flexibla och individualisera undervisningen helt enkelt.
Förutom vårt fokus på de grundläggande färdigheterna läsa, räkna och skriva finns musik och utomhuspedagogik välrepresenterat på vår skola.

Musik
“I alla tider” har lärare för de yngre åldrarna vetat om att till exempel ramsor och sånger är en utmärkt väg för att befästa så kallad automatiserad kunskap, det vill säga kunskap “som bara ska finnas där”. På senare år har området också beforskats och bekräftat detta. Inom ramen för vår musikprofilering finns såväl aktiviteter i det vanliga veckoschemat, som skolkör och årshöjdpunkter som den stora skolmusikalen med riktig orkester.

Utomhuspedagogik
Behöver allt lärande ske i klassrummet? Så klart inte. Vi menar att “uterummet” länge varit allt för lite brukat i svensk skola. Förutom den friska luften så har yngre elever ofta en hel del spring i benen. I Småskolan tar vi fasta på detta. Tänk att få ha matematik ute och samtidigt röra på sig. Både knoppen och kroppen mår bra. Låter det flummigt? Vi försäkrar att med kvalificerat pedagogiskt ledarskap är till och med spring på mattelektionerna en tillgång för lärandet. Fortfarande osäker? Kontakta oss så visar vi gärna hur det går till i verkligheten (info@smaskolan.se).

Våra äldre elever på Eraskolan behåller musik-möjligheterna och kompletterar med extra möjligheter i engelska/internationella kontakter.