Småskolan & Eraskolan har en strikt policy att hantera persondatauppgifter med försiktighet och arbetar aktivt för att minimera mängden personuppgifter i det dagliga arbetet. För de persondatauppgifter som lagkrav innebär gäller datahantering enligt myndigheternas kravställan.
Utgivare för denna webbplats tillika innehavare av utgivarbevis:
Småskolan Pedagogik i Sverige AB, rektor Fredrik Påhlsson.

Personuppgiftsansvarig är Småskolan Pedagogik. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ytterligare information om de uppgifter Småskolan & Eraskolan lagrar. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via info@smaskolan.se eller kontakta vår expedition på 013-47 90 400.