Är den fristående skolan överkompenserad?

Många har högljutt utryck åsikter om ovanstående fråga, men först nu finns det för första gången en god empiri att utgå från. Äntligen kan vi börja att prata om detta på ett betydligt mer sakligt sätt.

Utredaren Mikaela Valtersson har, på Friskolornas Riksförbunds uppdrag under 8 månaders tid arbetat med att samla in data som till del inte funnits offentligt tillgängligt tidigare och resultatet visar sig vara ”häpnadsväckande” (utredarens ord).

32 representativa kommuner i landet, från norr till söder, från liten till stor, har undersökts. (Egentligen 33 men Sundsvalls kommun tyckte inte att offentlighetsprincipen var särskilt viktig att förhålla sig korrekt till.) Resultatet visar att kommunerna inte sköter sitt uppdrag – att ge alla elever samma skolpengsförutsättningar.

I grunden skickar kommunera i snitt nästan 17 000 kr per elev och läsår MINDRE till de fristående skolorna. Om man till detta gör en mängd generösa antaganden om kommunala åtaganden (låt oss mycket förenklat kalla det) ”i gråzonen” så kan man åtminstone hävda att ca 11 000 kr per elev och läsår inte går att förklara alls…

Linköping är en av de undersökta kommunerna. Hos oss visar det sig att man är den sämsta kommunen av alla undersökta när det gäller lokalersättningar. Elever i fristående skolor missgynnas systematiskt… Man har lyckats ta undan ca 6 000 kronor per elev och läsår för elever i fristående skola jämfört med ”sina egna” i kommunal skola… och det är alltså bara differensen när det gäller den så kallade lokalersättningen.

Vi uppmuntrar nu alla som önskar ha en mer objektiv syn, än vad samhällsdebatten ger, på hur det egentligen ligger till att ta en stund och läsa vidareFriskolornas Riksförbunds hemsida.

Rapporten i sin helhet hittar du här.

…just det… en sak till: Friskolornas Riksförbund har försökt få ut en debattartikel om detta i många av våra traditionella medier… … ingen av dessa har varit intresserade av denna fördjupningsstudie som erbjuder ett mer objektivt material i denna fråga…