Vilken fin skolstart

Så har vi kommit förbi läsårsstarten. Vardagen har infunnit sig och rutinerna börjar sitta rätt bra. Årets läsårsstart har fått präglats av trygghet och studiero. Vi har fått flera nya klasskompisar i olika klasser och dessutom en kanonfin förskoleklass.

Nu ser vi fram emot läsårets alla delar, både skolvardag och alla extra händelser och högtider.