– Era elever kan så mycket, sa hon spontant…

Att som rektor finnas i ett sammanhang där människor, spontant, utbrister att man uppfattar att våra elever på Småskolan & Eraskolan har goda kunskaper är så klart något som både är en önskan och kanske till och med något man hoppas på att få höra, men denna utsaga var jag inte beredd på.

Varje skola har av staten fått uppdraget att ge varje elev så goda möjligheter som möjligt till kunskapsutveckling. Att skriva en sådan rad i en lag är i sig inte så svårt… men att forma en skolvardag där vi alla är överens om att skola innebär arbete, av alla inblandade, är inte helt självklart i vårt land idag. Kanske har du sett den här seriestrippen, som nu börjar ha ett antal år på nacken:

Sanningen ligger givetvis inte i någon av de olika diken som bilderna representerar, utan mitt emellan. Skolan behöver vara duktig på sitt uppdrag, men kunskapsframgång kommer mycket sällan ensamt. Varje elev behöver ge sitt bidrag, varje skoldag, och varje förälder behöver bidra med ett kunskapsfrämjande förhållningssätt. Det är tillsammans vi når längre. Detta är något som vi målmedvetet arbetat med i 12 år, sedan vi startade våra skolor.

Så tillbaka till den spontana kommentaren. Jag fick den i ett sammanhang av en person som mött många elever från många olika skolor under den senaste tiden. Det spontana uttalandet gjorde mig givetvis väldigt glad och i viss mån kändes det också som en bekräftelse, från någon ”utanför”, att vårt arbete tillsammans med eleverna, i det stora hela, är framgångsrikt, en bra början på det fortsatta utvecklingsarbetet för att nå upp till vår målsättning; Bra skola. På riktigt.

Med vänlig hälsning
Rektor Fredrik

Vill du att ditt barn ska få förutsättningar till god kunskapsutveckling i en trygg skolmiljö?
Varmt välkommen att höra av dig så berättar vi mer!