Utprovningsskola

Småskolan & Eraskolan har under många år varit referens och utprovningsskola. Vi var exempelvis med bland de första som utprovade det nationella testmaterialet för förskoleklass och var även initial testpilot inför Skolverkets arbete med digitala nationella prov. Våren 2021 var vi med i utvecklingsarbetet av Skolinspektionens nationella skolenkät.

I vår (2022) så är vi nu laddade för att åter igen vara utprovningsskola för kommande nationella prov. Denna gång är det det nationella provet i svenska/svenska som andraspråk som vi får vara del av utprovningsarbetet kring.