Bygget rullar på

Sedan första spadtaget i början på hösten har vårt bygge rullat på. Just nu är fokus på den nya huvudbyggnaden där vi bland annat kommer att rymma en mängd klassrum och specialsalar.

5300 ton jord och fin sand har lyfts undan för att skapa källarvåningen. När detta skrivs så är källarvåningen klar och vi inväntar alldeles snart våning 1.

Vår byggnation har flera olika faser där huvudbyggnaden är den första. Den beräknas klar senhösten 2022. Efter det tar arbetet vid med att renovera och modernisera det Gula huset (”Malforsgården”).

Mot sommaren 2023 väntas bygget vara klart. I filmen nedan berättar vi lite mer.