Prestigefyllt stöd från SPSM för forskningsinsats.

Idag sträcker vi på oss lite extra här på Småskolan & Eraskolan. Vi har precis mottagit besked om att SPSM (Specialpedagogiska Skolmyndigheten) tilldelat oss medel för att särskilt studera hur vi skapat ett gott arbetsklimat för våra elever, oavsett vem man är.

– Vi är mycket glada för att SPSM visar intresse för vårt sätt att arbeta och på vilket sätt vi organiserat undervisningen så att alla olika typer av elever kan få så bra kunskapsframgångar som möjligt. Att få dessa medel ger oss också en kvalitetsstämpel på att det sätt vi arbetar med skolutveckling också kan vara av intresse för andra skolor att se på, säger rektor Fredrik och avslutar;
– Absolut viktigast, vill jag dock framhålla, är våra fina elever och våra lärare som varje dag jobbar hårt med att ge varandra så bra möjligheter till kunskapsutveckling som möjligt.

Småskolan & Eraskolan - Facebook (1)