Allmänt

Absolut toppresultat i Skolinspektionens skolenkät.

I fredags eftermiddag kom så resultatet av den landsomfattande Skolenkäten som Skolinspektionen genomför med alla skolor i landet, ca vart tredje år.

Med stor glädje kan vi se att Småskolan & Eraskolan lägger sig i den absoluta framkanten i alla tre enkäterna som ingår; elevenkäten, vårdnadshavarenkäten och lärarenkäten.

– Vår målsättning är att driva en skola där lärandet är i fokus och där vi varje dag arbetar hårt för att skapa en trygg och skolfokuserad atmosfär. Resultatet på skolenkäten visar att vi har en mycket fin position också vid jämförelse med de cirka 1100 deltagande skolorna i årets enkät, säger rektor Fredrik.
– Vi ser redan vid en första analys att Småskolan & Eraskolan får fina omdömen i alla kategorier, i alla tre enkäterna och vi tror att det kan vara en tydlig indikation på att vi ligger väl framme när det gäller skolutvecklingsarbetet som vår drivna personal och våra fina elever jobbar med varje dag, avslutar rektor Fredrik.

Toppresultat i Skolinspektionens enkät
Toppresultat

Similar Posts