Stort engagemang för seriös välfärdsdebatt

På fredagen hade Småskolan & Eraskolan glädjen att återigen ta emot besök. Denna gång från organisationen Svenskt Näringsliv som samlar ca 60 000 svenska företag under sitt paraply.

Förutom att få berätta om den positiva skolverksamheten och de fina eleverna vid Småskolan & Eraskolan kom mötet att fokuseras på vad som egentligen finns bakom fasaden i den häxjakt på fristående skolor som utredaren Ilmar Reepalu och därefter aktörer som statsministern och finansministern genomför och genomfört det senaste åren. Grundfrågan kom att bli;
– Hur ska vi göra för att var och en ska få reda på hur det faktiskt ligger till när det gäller fristående skolor och den höga kvalité som dessa levererar? Och hur kan man på ett sakligt sätt sätta detta i jämförelse med det stora, väl kända, läckage av skattepengar som finns inom kommunal skola?

Med på mötet var Elisabeth Sandberg, Sverigechef för regionerna inom Svenskt Näringsliv, Sofia Sjöström, regionschef Östergötland/Linköping, Kristin Lahed, regionchef Västmanland/Västerås för Svenskt Näringsliv samt vår egen rektor Fredrik.

– Vi är mycket glada för det engagemang Svenskt Näringsliv, på allra högsta nivå visar oss mindre fristående skolaktörer, kommenterar rektor Fredrik. Detta visar på frågans ytterst allvarliga karaktär och dessutom det faktum att vi gräsrötter som arbetar stenhårt för att svensk skola ska vara så bra som någonsin möjligt. Vi skulle vilja inbjuda var och en som har någon form av skeptisk inställning till vinster i välfärden till oss så att vi får visa att det som kommunicerats från politiska aktörer inte bara är problematiskt och lögnaktigt utan är direkt skadligt för tryggheten i svensk skola som helhet. Det är imponerande att politiker bara genom att vara kreativa med formuleringarna lyckas föra så många människor bakom ljuset. Det vore mycket välgörande då om varje skeptiker inte bara talar om fristående skola och ”vinster i välfärden” utan också kommer också besöker oss. Här kan vi visa vad detta innebär i hög kvalité för varje surt förvärvad skattekrona, avslutar rektor Fredrik.

För dig som vill ta rektor Fredrik på orden; Varmt välkommen att kontakta oss för att boka ett besök.

Besök från Svenskt Näringsliv
Besök från Svenskt Näringsliv