Flera politiska partier besöker Småskolan & Eraskolan

Med stor glädje ser vi under hösten fram emot flera olika besök på Småskolan & Eraskolan från politiska partier av olika färg.

– Med tanke på alla de grova överdrifter som har kommunicerats i samband med Reepalus välfärdsutredning så ser vi att det är extra viktigt att våra politiker får komma och möta verkligheten när det gäller ”vinster i välfärden”. Det är av yttersta vikt att vi får samtala om frågor här, då debatten på riksplanet varit djupt problematisk, med flera aktörer som upprepat smutskastat och farit med osanning om exempelvis fristående skolor, säger rektor Fredrik. Det gläder oss mycket med politiker som engagerar sig i dessa frågor och det gläder oss också att man då tar sig tid att besöka oss för att föra goda samtal kring denna brännande och till vissa delar väldigt missuppfattade fråga, avslutar rektor Fredrik.