Alla elever borde få gå i en skola med hög kvalité!

Rektor Fredrik bloggar vidare.

Denna gång om verkligheten bakom den smutsiga politiska devisen ”vinster i välfärden”,
en verklighet som inte alls är lik den som målats upp av vissa politiska aktörer…
Och hur mycket viktigare frågan om att alla elever ska få gå i en skola med hög kvalité är.

Bloggen läser du här.