Allmänt

Linköpings Universitet och Småskolan i fördjupat skolutvecklingssamarbete

Det har nu blivit klart att statens innovationsmyndighet, Vinnova, finansierar “Trippel Helix”, ett skolutvecklingsprojekt som tar sikte på elevers möjligheter till utveckling av sitt logiska tänkande.

I projektet kommer Linköpings Universitet (som är drivande part) att tillsammans med Småskolan och ytterligare några samhällsaktörer arbeta för att utveckla området. Avsikten är att arbetet ska vara vägledande för alla svenska skolors arbete.

– Småskolan är glada att vi av Linköpings Universitet ses som en attraktiv partner i utvecklingsarbete av svensk skola som helhet. Det är en glädje att även på detta område få vara del av framkanten i svensk skolutveckling, säger rektor Fredrik Påhlsson.

Similar Posts