Allmänt

LiU + EU + Småskolan = iCARE

Återigen har Småskolan glädjen att få inleda ett spännande projekt tillsammans med Linköpings Universitet.

Denna gång kommer Småskolan att vara referensskola när det gäller ett stort EU-samarbetsprojekt mellan Linköpings Universitet (Handikappvetenskap) och universitetspartners i Belgien, Holland, Tyskland, Grekland och Storbritannien.

Avsikten med det så kallade iCARE-projektet är att närmare undersöka språkförmåga, minne och tänkande hos döva barn. Småskolans roll är att vara en referensskola med hörande barn. Syftet med projektet är att bättre förstå vilka mentala förmågor, exempelvis minne, som har samband med språkförmåga och om det är möjligt att träna dessa förmågor och därigenom förbättra språkförmågan hos döva barn med så kallat CI-implantat.

– Vi är glada att Linköpings Universitet ännu än gång vänder sig till Småskolan för att få en god partner “i verkligheten”. Förutom att vi genom deltagande i projektet kan ge värdefull referensdata till iCARE-projektet så ser vi att Småskolans deltagande elever kan gynnas i sin egen utveckling mot goda kunskapsresultat, säger rektor Fredrik Påhlsson.

Similar Posts