Besök från Sveriges Riksdag

Återigen har Småskolan & Eraskolan glädjen att få ta emot besök från Sveriges Riksdag.

– Det är alltid kul när olika utomstående aktörer hör av sig och vill träffa oss och då är vi så klart särskilt glada när riksdagsmän vill komma på besök för att få förstahandsinformation om skolan och det som rör Småskolans och Eraskolans framgångsrika arbete med att skapa en trygg skola med goda studieresultat hos våra elever, säger rektor Fredrik i en kommentar.

Besöket sker i slutet av månaden.

Besök från Sveriges Riksdag