Allmänt

Småskolan är toppen, står det i tidningen Corren

Efter den faktamässigt mycket tveksamma och hårt vinklade artikeln i tidningen Corren på måndagen har Småskolan fått motta en stor mängd positiv återkoppling. Upprepat har vi fått höra att det tidningen skriver inte är sant och att det är refererat på ett osunt sätt.

I morgondagens upplaga av tidningen, men redan nu på webben, kan vi läsa en av många föräldrareaktioner till tidningen Corren. I ett Ordet är fritt-inlägg inleder en förälder med “Småskolan är toppen”. Läs inlägget här:
http://www.corren.se/asikter/insandare/corren-ger-en-orattvis-bild-av-smaskolan-om4093244.aspx

Under inlägget får tidningen Correns chefredaktör i svaromål, bland annat med motiveringen att detta är information “som nåt så långt som Skolinspektionen”. Vad tidningen Correns chefredaktör inte vet är att Skolinspektionen själva på sin hemsida talar om att de senaste årens ökning av antalet anmälningar gör att en anmälning “inte nödvändigtvis speglar faktiska missförhållanden i skolan [Småskolans markering]. Sannolikt kan en ökad medvetenhet i samhället om möjligheten att kunna anmäla förklara delar av ökningen.” Vad Skolinspektionen alltså skriver är att de får idag in anmälningar som kan anses som “obehövliga”. Småskolan vill också vara tydliga med att i detta ärende så är ingen anmälan gjord. Det är endast information som har kommit Skolinspektionen till del.

Sist men inte minst; Åter igen – Tack för den fantastiska supporten! All er återkoppling stärker oss i vårt uppdrag i att leverera mer för varje skattekrona – Bra skola. På riktigt.

Similar Posts