Allmänt

Småskolan inbjuden att medverka i statligt remissarbete

Idag har Småskolan blivit inbjuden att medverka i remissarbetet inför statens utveckling av momskompensation för statligt finansierad verksamhet.

– Det är av stort intresse att få delta i en så stor fråga för vår verksamhet. Det är helt avgörande att exempelvis skolan får korrekta momskompensationsnivåer och på detta område finns viktigt arbete som måste göras då vi ser en problematik i det befintliga systemet, säger Småskolans rektor Fredrik Påhlsson i en kommentar.

Similar Posts