Huvudmän

Småskolan ägs och drivs av Jessica och Fredrik Påhlsson. Till sin hjälp har de ett team med människor som alla är mycket duktiga på sina respektive skolspecialiteter.

– Till skillnad mot många andra privata aktörer på friskoleområdet så har vi inte ett vinstkrav på vår verksamhet. Småskolan finns i grund och botten för att vi vill erbjuda elever och föräldrar en modern och riktigt bra start på elevernas skolgång, säger Jessica.
– Vår tanke är att med en liten skola med mindre klasser så kan vi erbjuda ett helt annat tänkande än många större skolor. Vi tror på närheten mellan elev och personal, mellan elev och elev och mellan personal och personal, säger Fredrik. Litenheten ger flera stora fördelar när det gäller mjuka värden som trygghet och genom detta tror vi att Småskolan kan erbjuda en ytterst attraktiv start på skolgången både för elever och föräldrar. Att sedan komplettera detta med en skola för både knoppen och kroppen, i och med våra profileringar, känns fantastiskt roligt.

Målsättningen för Småskolan är att ge förutsättningar för en lugn och trygg skolmiljö. Ägarna sätter höga krav på både på sig själva och övrig personal.
– Som ägare känner vi ett stort ansvar för att göra Småskolan till det mest attraktiva skolalternativet i Ljungsbro. Vi ser med spänning på de närmaste åren då vi sten för sten ska bygga upp en skola av bästa sort, avslutar Fredrik.

Kort om Jessica och Fredrik:

Jessica Påhlsson Fredrik Påhlsson
 • Namn: Jessica Påhlsson
 • Är: Mamma till 3, fru till 1.
 • Gör: Lärare med pedagogiskt ansvar.
 • Bakgrund: Lärare för de tidiga åren, med särskilt intresse för grundläggande färdigheter (läsa, skriva, räkna), olika ledningsuppdrag.
 • Vill: Låta barn upptäcka hur spännande det kan vara att gå i skolan.
 • Egenskap: Glad.
 • Njuter: Gärna en kopp te.
 • Namn: Fredrik Påhlsson
 • Är: Pappa till 3, make till 1.
 • Gör: Den som håller ihop helheten.
 • Bakgrund: Musiklärare, verksamhetsutvecklare och fil lic (“halvdoktor”) i pedagogik, olika ledningsuppdrag
 • Vill: Att Småskolan ska bli det mest attraktiva skolalternativet i Ljungsbro.
 • Egenskap: Arbetsvillig.
 • Njuter: Av tystnaden.