Allmänt

Högt söktryck till HT13

Då har alla föräldrar till blivande elever i Småskolans förskoleklass HT13 gjort sina val på kommunwebben. Med glädje konstaterar vi att många vill gå på Småskolan. Nu startar processen med att synkronisera kommunwebben med Småskolans interna kö. Resultatet beräknas klart i mars.

Similar Posts