Linköpings kommun välkomnar Småskolan

Som en mycket viktig del i Skolinspektionens utvärdering inför ett tillståndsgivande hämtas kommunens åsikt in.

I lördagens Corren (100529) där ordföranden i Barn- och undgomsnämnden, Catharina Rosencrantz, konstaterar att Ljungsbro växer och hon är glad att det nu inte endast är stora utbildningsbolag som vill starta skolor.

Småskolan är ett positivt bidrag i Linköpings skolflora.

Småskolan är mycket glada för kommunens positiva mottagande av vår ansökan och arbetar nu ivrigt vidare mot starten hösten 2011.