Ombyggnaden klar


16 maj startade vår omfattande delrenovering och stora ombyggnad av våra lokaler.

Efter fantastiskt insatser av vår entreprenör och hantverkare från ett antal leverantörer så har vi nu i iordningställt två fina klassrum, entré och grupprum.


De renoverade utrymmena ha ny färg på väggarna och nya golv. Allt vatten och avlopp har renoverats och stora delar bytts ut. Ny el är dragen. Ny top-of-the-line belysning på plats. Sist men inte minst, ny ventilation som är dimensionerad så att det ska finnas gott om syre även på eftermiddagarna är på plats.


Nu vidtar en intensiv tid för att fylla lokalerna med inredning av olika slag.