Allmänt

Sökläget 2011-2016Småskolan har fått en fantastisk start när det gäller förtroende från föräldrar att ta hand om barnen och ge dem en riktigt bra start på sin skoltid. På följande sätt ser sökläget ut per 2011-06-14:


– 2011 Förskoleklassen full (köanmälningar tas emot). Klass 1 finns några platser kvar i.
– 2012 Förskoleklassen full (köanmälningar tas emot).
– 2013 Förskoleklassen full (köanmälningar tas emot).
– 2014 Förskoleklassen full (köanmälningar tas emot).


Av erfarenhet vet vi att det rör sig en del i köerna till de närmaste åren. Detta gör att vi varmt rekommenderar Er att anmäla Ert barn även om det idagsläget inte genererar en direkt plats. Alla köer är relativt korta i nuläget.


Anmälningar till grupper 2015 och 2016 tas också emot. Vi har redan god tillströmning på ansökningar även till dessa intagsår, men platser finns. vi rekommenderar dock att Ni inte dröjer allt för länge med Er anmälan.


För mer information är ni varmt välkomna att ringa eller mejla. (info@smaskolan.se eller 013-47 90 400 alt. 073-647 28 21)

Similar Posts