Nestor i utomhuspedagogik

En av utomhuspedagogikens, och då avser vi inte endast Sverige, viktigaste personer genom åren är Britta Brügge. Britta kan kallas utomhuspedagogikens moder och är en av pionjärerna som genom åren utbildat många av de främsta namnen på detta område. En nestor helt enkelt.

Vi är nu glada att få ha Brittas utomordentliga kunnande och inspirerande tänkande med oss på tåget i Småskolans utveckling. Det är också glädjande att vi i våra samtal förstått att det sätt som Småskolan redan från början tänkt kring utomhuspedagogik är ett sätt som Britta menar är ett vägvinnande tänkande för att utomhuspedagogiskt arbete ska komma till sin rätt.

Vi ser mycket fram emot fortsatt samarbete med denna nestor.