Nationell referensgrupp kring Covid

Såväl Utbildningsdepartementet, med utbildningsminister Anna Ekström i spetsen, som Folkhälsomyndigheten behöver underlag för sitt vidare arbete med skolfrågor under Covid-19.

Därför har det nu startas upp arbete i en referensgrupp för mer än 1000 fristående skolor i Sverige. Småskolan & Eraskolan är glada att ha blivit utvalda för att tillsammans med ett mindre antal skolhuvudmän (stora såväl som små, från norr till söder) nu ingå i en nationell referensgrupp som varje vecka är med och delger underlag för kommande beslut i skolrelaterade frågor under pandemin.

Småskolan o Eraskolan - Covid-19-information
Småskolan o Eraskolan – Covid-19-information