Allmänt

Statsministern, partiledaren och vår rektor

På tisdagen var vår rektor inbjuden till möte i Stockholm. Mötet handlade om välfärdsfrågor. Medverkade gjorde ett urval företagare tillsammans med både vår statsminister Stefan Löfven och partiledaren Ebba Busch Thor.

– Detta var ett mycket viktigt möte, säger rektor Fredrik. I dagens politiska landskap så finns det tyvärr aktörer som sprider direkta lögner om exempelvis fristående skolor. Detta är djup problematiskt, särskilt med tanke på att kommun efter kommun runt om i landet på ett tydligt sätt signalerar att man inte klarar av uppdraget på egen hand. Så är det till exempel här i Linköping. Kommunen ligger oerhört mycket efter när det gäller exempelvis byggnationen av nya skolor, vilket gör att det på flera håll är en mycket komplicerad situation. Varje politiker med självaktning hade i detta läge fångat upp dessa tydliga signaler och insett att det är tillsammans vi löser de problem som vårt samhället har.

Dagen mynnade i flera konkreta förslag för hur att främja vårt Sverige och avslutades med att de olika deltagarna valde ut några riksdagsmän att skicka inbjudningar till.

– Vi tror att det skulle vara välgörande om fler politiker inte bara pratar om exempelvis fristående skolor utan också vågade komma och se hur det faktiskt är. Vi är glada och stolta för att vi hos oss kan erbjuda mindre klasser och mer lärare och tror att dessa politiker skulle kunna gynnas av att se möjligheterna istället.

Similar Posts