Finfint resultat …igen!

Med glädje mottog Eraskolan resultatet i Linköpings kommuns senaste attitydundersökning. Återigen får skolan finfina värden när det gäller bland annat lärande, trygghet, studiero och värdegrund.

– Vi är glada för de fina värdena, kommenterar rektor Fredrik och fortsätter; Det är dock viktigt att tydligt poängtera att denna undersökning som Linköpings kommun genomför tyvärr ur ett vetenskapligt perspektiv har brister, vilka bitvis är ganska omfattande. Trots det så är vi givetvis mycket glada för resultatet och vill med glädje lyfta fram alla våra fina elever, lärare och annan personal som varje dag gör en finfin arbetsinsats för att våra skolor, #Småskolan och Eraskolan, ska vara en bra plats att vara på för få möjlighet att lära sig mycket.

Finfint resultat igen för Småskolan i Linköpings kommuns attitydundersökning