Allmänt

Småskolan utvald för sitt hälsofrämjande arbete

Som enda skolhuvudman i Linköping har Småskolan/Eraskolan valts ut av Skolverket för att under våren göra pilotprojekt inom hälsofrämjande arbete, vilket senare ska ligga till grund för insatser för svensk skola i stort. I hård konkurrens har Småskolan/Eraskolan valts ut, som ett av dessa pilotprojekt där kunskap ska samlas in för att delas vidare till andra.

– Vi är givetvis både stolta och glada för att det hälsofrämjande arbete som vi driver vid Småskolan och Eraskolan har valts ut, säger rektor Fredrik, särskilt med tanke på att det endast är ca 10% av alla sökta medel som har beviljats. Att Skolverket anser att vårt sätt att arbeta kan ligga till grund för tankar om hur även andra skolor ska kunna jobba känns verkligen som en fjäder i hatten och ett kvitto på att vi levererar det vi verkligen önskar – “Bra skola. På riktigt.”, avslutar rektor Fredrik

 

Similar Posts