Allmänt

Fornfynd på Småskolan

Småskolans gård har gott om inslag av Öländsk kalksten. Idag gjorde några elever ett mycket spännande fynd på vår skolgård, en fosil av det lite större slaget. Skolbiblioteket vittjades på litteratur om stenarter och fornhistoria och avspärrningsband kring fyndet sattes genast upp. Eleverna gissar på att det är en trilobit. Vad tror du?

20160419_095535 - beskuren

Similar Posts