Allmänt

Småskolan utvald till matematiksatsning

Småskolan har av Skolverket beviljats medel för en särskild satsning på matematik under läsåret 2015/2016. All personal på skolan som arbetar med undervisning kommer att få särskild drill för att utveckla och fördjupa kunskaperna i och kring matematikundervisning.

Similar Posts