Allmänt

Så många spelande elever…

Småskolan har glädjen att få fördjupa sitt samarbete med Kulturskolan. Under innevarande
läsår upplåter vi lokaler (och kaffebryggare) för flera olika Kulturskoleverksamheter med musikinriktning.

På skolan gläder vi oss åt att mer än 30% av våra elever är engagerade i en musikalisk aktivitet inom ramarna för Kulturskolans arbete.

Varmt välkomna till Småskolan alla kulturskolelärare!

Similar Posts