Allmänt

Forskningssamarbete på gång…

Med glädje kan Småskolan berätta att vi just nu arbetar för deltagande i ett forskningsprojekt tillsammans med KTH, Kungl. Tekniska Högskolan i Stockholm.

– Småskolan jobbar intensivt för att vara i framkant av svensk skolutveckling. Detta är ytterligare ett steg i den riktningen, säger rektor Fredrik Påhlsson om det spännande samarbetet.

Vi återkommer längre fram med mer information.

Similar Posts