Allmänt

Vilka föräldrar vi har!

Rubriken kan utläsas med olika tonfall. I detta fall är det det positiva tonfallet som det är skrivet för.

På måndagen hade Småskolan föräldramöten i samtliga klasser. Klasslärare, fritids och rektor Fredrik fanns på plats i alla klasser för att lära, lyssna, informeras, diskutera och besluta.

Småskolan är omåttligt stolta för det föräldraengagemang som finns. Vi noterar att i princip alla elever hade förälder eller föräldrar på plats. Detta menar Småskolan är en stor styrka för verksamheten och givetvis också möjligheterna för alla elever att nå så långt som möjligt i förhållande till kunskapsmålen.

Så; Tack föräldrar. Ni är guld värda.

Similar Posts