Toppresultat i undersökning – Igen!

Vilket fantastiskt resultat. Vi är mycket glada för de omdömen som getts om våra skolor.

Orden kommer från Småskolan & Eraskolans rektor Fredrik. Under onsdagen släppte Skolinspektionen resultaten av den nationella undersökningen ”Skolenkäten”, där föräldrar, elever och lärare får dela sina erfarenheter och uppfattningar kring sina skolor. Alla skolor i landet uppmanas delta ungefär vart 3:dje år.

Enkäten ställer frågor på flera områden när det gäller skolan men anses ha särskild tyngd när det gäller trygghet och studiero.

Vi kan konstatera att vi, åter igen, placerar oss mycket högt när det gäller omdömen kring vår studiero och våra elevers trygghet. Våra skolor ska vara duktiga, inte enbart på att ge möjligheter för våra elever till att förvärva goda kunskaper, utan också vara trygga platser att vara på som elev, där ro och fokus på skolarbetet ska finnas. Vi är mycket stolta över att våra lärares dagliga arbete för att forma en så bra skola som möjligt, så tydligt får synas i resultaten av Skolinspektionens undersökning,

avslutar rektor Fredrik.

Resultaten visar på att Småskolan & Eraskolan lägger sig i det absoluta toppskiktet i landet. På samtliga värden lägger sig Småskolan & Eraskolan över 90%-percentilen, och i vissa fall till och med långt över. ”Snittskolor” i riket läggs inom den grå lådan, med viss variationsmöjlighet i värden och sedan sträcks dessa ut i 10%- respektive 90%-percentilen. Småskolan & Eraskolan ligger på alla värden över detta.

Resultat - Skolenkäten HT19 för Småskolan & Eraskolan
Småskolan & Eraskolans resultat, vårdnadshavare, på Skolinspektionens nationella ”Skolenkäten” HT19.