Utprovningsskola

Småskolan & Eraskolan har under många år varit referens och utprovningsskola. Vi var exempelvis med bland de första som utprovade det nationella testmaterialet för förskoleklass och var även initial testpilot inför Skolverkets arbete med digitala nationella prov. Våren 2021 var vi med i utvecklingsarbetet av Skolinspektionens nationella skolenkät. I vår (2022) så är vi nu…

Bygget rullar på

Sedan första spadtaget i början på hösten har vårt bygge rullat på. Just nu är fokus på den nya huvudbyggnaden där vi bland annat kommer att rymma en mängd klassrum och specialsalar. 5300 ton jord och fin sand har lyfts undan för att skapa källarvåningen. När detta skrivs så är källarvåningen klar och vi inväntar…

Mer om vårt (uppskattade) trygghetsarbete under Covid-19

I en nyhetsartikel uppmärksammade tidningen Östgöta Correspondenten vårt proaktiva arbete för att skapa en trygg vardag för våra elever (och deras familjer) och personal. Nyhetsvinkeln från reportern Jenny Eriksen var negativ till detta arbete. Efter artikeln har vi fått motta omfattande uppmuntran och support för våra skolors trygghetsarbete under pandemin. Det är med stor glädje…

Nationell referensgrupp kring Covid

Såväl Utbildningsdepartementet, med utbildningsminister Anna Ekström i spetsen, som Folkhälsomyndigheten behöver underlag för sitt vidare arbete med skolfrågor under Covid-19. Därför har det nu startas upp arbete i en referensgrupp för mer än 1000 fristående skolor i Sverige. Småskolan & Eraskolan är glada att ha blivit utvalda för att tillsammans med ett mindre antal skolhuvudmän…

Nya hemsidan uppe!

Efter snart 10 år så var det dags för en rejäl ansiktslyftning. Nu är äntligen vår nya hemsida igång. Det har varit ett omfattande arbete att uppdatera och fräscha upp alla delar av vår site. Som i alla stora projekt så kan det vara så att det finns detaljer som vi missat, trots att vi…