Dokument & blanketter

All skolverksamhet regleras av en mängd styrdokument, nationella och lokala. På denna sida finner ni direktlänkar till de nationella samt länkar till Småskolans lokal styrdokument.

Styrdokumenten fyller en mängd funktioner. För föräldrar kan det till exempel handla om en väg att lite närmare kunna följa vilka rutiner vi har i särskilda frågor (handlingsplaner), men också lokala dokument som vi har för att exempelvis konkretisera och visa på vår lokala uttolkning av läroplanen.

På denna sida hittar du också en mängd andra nyttiga länkar till olika dokument och blanketter.

Saknar du något länk?
Tveka inte att höra av Dig!
info@smaskolan.se
NATIONELLA STYRDOKUMENT:
Skollagen
Läroplanen, Lgr11 (PDF, 5MB)

LOKALA DOKUMENT:
Policy för ledighet – ledighetsansökan
Ledighetsansökan – blankett
Rutin för utveckling och återkoppling (klagomålsrutin)
Rutin för utveckling och återkoppling (klagomålsrutin) – blankett
Rutin vid magsjuka, diarré och/eller kräkning
– Plan för arbetet mot trakasserier och kränkande behandling
(Nya förutsättningar på gång på området. Hör av dig om du vill ha dagsfärsk information!)

ANDRA VIKTIGA LÄNKAR:
Skolverket (styr, stödjer och utvärderar vårt arbete)
Skolinspektionen (kontrollerar att vi följer lagar och bestämmelser)
Hantering av personuppgifter (Dataskyddsförordningen/GDPR)

FÖRSÄKRINGAR:
Försäkringsbesked
Skadeanmälan blankett olycksfall

MÖTESANTECKNINGAR FRÅN FÖRÄLDRARÅD:

Mötesanteckningar – Föräldrarådet 2018-10-18
Mötesanteckningar – Föräldrarådet 2018-03-12
Mötesanteckningar – Föräldrarådet 2017-10-16