Fritids


För alla föräldrar som behöver hjälp med extra omsorgstid så erbjuder Småskolan fritidsverksamhet.

Fritids kan delas upp i två delar:
– Morgonomsorg, för de föräldrar som behöver lämna sina barn innan ordinarie skoldag börjar.
– Eftermiddagsfritids, för de föräldrar som inte har möjlighet att ta emot sina barn då ordinarie skoldag slutar.

Det absoluta flertalet av Småskolans föräldrar har valt att ha sina barn på Småskolans fritids. Detta gör att skoldagen på delvis sömlöst sätt övergår till fritids. Detta är helt i samklang med den nya Skollagen, där fritidsbarnen numera ska kallas elever och verksamheten styras av lärarutbildad personal. Varje fritidseftermiddag börjar med samling och en styrd aktivitet (i enlighet med nya läroplanens skrivning) för att efter mellis övergå i friare aktiviteter.

Kostnaden för Småskolans fritidshemsverksamhet baserar sig på Linköpings kommuns riktlinjer om taxa och är således identisk med de kommunala fritidshemmen.