Ansökan/Anmälan

Småskolan erbjuder tillsammans med sin syskonskola Eraskolan årskurs F-6. Du kan redan idag anmäla ditt barn till kommande årskullar av förskoleklass.
Vi tar emot elever i den ordning anmälningarna kommer in till oss. Enda undantaget är syskonförtur. I övrigt alltså först till kvarn-principen.

I mån av plats tar vi givetvis gärna också emot elever i årskurs 1-6. Även om det inte finns en ledig plats för dagen så tar vi gärna emot din anmälan. När vi får en ledig plats fungerar det precis som ovan, först till kvarn-principen (med enda undantaget syskonförtur).

Så här gör du
1. Ladda ner ett av följande dokument.
2. Fyll i dokumentet (i din dator).
3. Spara dokumentet (i din dator)
4. Mejla in ditt dokument till anmalan@smaskolan.se
5. Vi skickar ett mottagningsbevis när vi tagit emot din anmälan.
6. För eget bruk kan du skriva ut dokumentet.

Det går givetvis bra att ladda hem, skriva ut, fylla i för hand, scanna och mejla in till anmalan@smaskolan.se också.

Följande dokumenttyper finns (välj ett av dem):
XLS (Excel). Fungerar att öppna på de flesta datorer men kan dock se lite olika ut. Småskolan rekommenderar Libre Office om du behöver gratis programvara för att öppna filen. Filen går också utmärkt att öppna med webbaserade verktyg som Google Sheets.

PDF (Acrobat) (OBS Endast skriva ut/scanna-varianten fungerar)

Hantering av personuppgifter (GDPR):
När en elev söker till Småskolan och/eller Eraskolan sparas de personuppgifter som lämnas in hos skolhuvudmannen. Syftet med vår behandling av personuppgifter är att kunna säkerställa lagstiftarens krav på varje skolhuvudman. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. De personuppgifter vi behandlar ligger exempelvis till grund för vidare kommunikation såväl med den som anmält en elev till Småskolan & Eraskolan som med exempelvis kommunen.


Småskolan & Eraskolan har en strikt policy att hantera persondatauppgifter med försiktighet och arbetar aktivt för att minimera mängden personuppgifter i det dagliga arbetet.
Personuppgiftsansvarig är Småskolan Pedagogik. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ytterligare information om de uppgifter Småskolan & Eraskolan lagrar. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via info@smaskolan.se eller kontakta vår expedition på 013-47 90 400.

Problem? Tveka inte att höra av dig! (info@smaskolan.se) Vi kontaktar dig så snart vi kan.